Yayın İlkeleri

Anti-emperyalist, anti-kapitalist; tam bağımsızlıkçı ve özgürlükçüdür.

Emekten yanadır, ve her türlü sömürünün kesin olarak karşısındadır.

Din, dil, mezhep, meşrep, cinsiyet, yaş, sosyal konum, kültürel yapı, ekonomik durum, fiziksel farklılık, bedensel engel ayrımı yapmaz.

Aile kurumunu zedeleyici, toplumsal ahlakı sarsıcı, çocuk gelişimini olumsuz etkileyecek yayınlara yer vermez..

Şiddeti ve terörü desteklemez.

Aldanmamak, aldatmamak ve aldatılmamak çabası içerisinde, hakarete ve bölücülüğe dönüşmeyen her türlü düşüncenin ifade özgürlüğü hakkını gözeterek, bilgiyi bilinçli bir şekilde sunmaya çalışmayı ilke edinmiştir.

Her canlının yaşam hakkını kutsal görür.

Düşünce, vicdan ve ifade özgürlüğünün önüne geçmez.

Kanunlar çerçevesinde yayın yapar ancak kanunları “eleştirilemez” görmez.

Hiçbir cemaate, gruba, kuruma, kuruluşa, siyasi partiye, sivil toplum kuruluşuna vs. ait ya da bağlı değildir.

Her zaman Adaletten ve Eşitlikten yanadır. İnsan haklarına saygılıdır.

Basın Kanunu’nun 12. maddesinin verdiği “Haber kaynağını gizli tutma hakkını” kullanır, bilgi-belge kaynaklarını korur.

Her türlü yayından kaynaklanan cevap ve tekzip hakkına saygı gösterir, gereğini yapar.

Bilgi ve haber alma, yorum yapma ve eleştirme özgürlüklerini ne pahasına olursa olsun savunur

01 Mayıs  2010