Hakkımızda

Adil Medya, kendini “adalet, eşitlik ve özgürlük” kavramlarıyla ifade eden, praxisi esas alan ve sesini habercilik alanında da duyurmayı hedefleyen deneyimli bir ekibin başlatmış olduğu ciddi bir çalışmanın ürünüdür.

Adil Medya, her türlü hizipçilikten (mezhebçilik, cemaatçilik, STK’cılık, particilik vb.) uzak, içerideki ve dışarıdaki hiçbir oluşumla bağlantısı bulunmayan, tamamen müstakil (bağımsız) bir yayın kuruluşudur.

Adil Medya, insanlığın derin bir bunalım yaşadığı, kapitalizmin insanı özne olmaktan çıkarıp nesne haline getirdiği, emeğin sömürüldüğü, zengin-fakir arasındaki uçurumun derinleştiği, servet ve iktidar sahiplerinin rızık kaynaklarını yağmaladığı, hulâsa zulmün had safhaya çıktığı bir dönemde “adaletli ve ilkeli habercilik” sloganıyla ezilen kitlelerin sesi olmayı amaçlayan bir yayın kuruluşudur.

Adil Medya, “ortak iyi”den yana olan, dolayısıyla toplum içerisindeki her türlü adaletsizliğin, sınıfsal ayrımcılığın, baskının, sömürünün, hulâsa gayri insani tüm uygulamaların karşısında yer alan, servet ve iktidar sahipleriyle uzlaşmayı reddeden, eleştiriye açık ve şeffaf bir yayın kuruluşudur.

Adil Medya, gerek yandaş medyanın gerekse kartel medyasının, dolayısıyla taraflı yayıncılığın, çarpıtmanın, saptırmanın, abartmanın, manipülasyonun, sansürün ve çıkara dayalı muhalefetin karşısındadır.

Adil Medya, halkı doğru bilgilendirmeyi ve gerçeklerden haberdar etmeyi görevi bilir.

Adil Medya, tarih boyu insanlığın yaşadığı bunalımın temelinde “mülkiyet” adı altındaki hırsızlığın yattığını düşünmektedir. Bu nedenle ticari bir kuruluş olmamakla birlikte herhangi bir kişi veya gruba değil, tamamen halka ait olan bir yayın kuruluşudur.

Adil Medya, gücünü ezilen kitlelerden alır, imkânlarını zorlayarak ve kapitalist sistemin dayatmış olduğu olmazsa olmazlardan fedakârlık ederek üstlendiği misyonu layıkıyla yerine getirmeyi amaçlar.

Adil Medya, hiçbir baskı ve tehdit karşısında boyun eğmeyeceğini ve yüklendiği misyonun gereğini layıkıyla yerine getireceğini peşinen beyan ve taahhüt eder.

Adil Medya, ilahi adalet iradesinin yeryüzünde insan eliyle gerçekleşeceğine inanır ve bu mücadelenin önderliğini yapan peygamberler ve onların yarenleri başta olmak üzere, yeryüzündeki tüm “devrimci, özgürlükçü ve kurtuluşçu teolojiler”i selamlar.

01 Mayıs  2010