Tüm dünya Amerika’nın Afganistan’da başarısız olduğu fikrinde hemfikir ancak Newlines Yayın Yönetmeni Hassan Hassan konuya farklı yaklaşıyor. Hassan, Amerika’nın ulus inşası, kadın ve insan hakları konularında başarısız olmakla birlikte cihatçılığın uluslararası terör yüzünü değiştirmekte başarılı olduğunu yazdı.

Bin Laden, El-Kaide ve İŞİD’in ulus ötesini hedeflediğini hatırlatan Hassan, Amerikan harekâtları sonucu cihatçıların yeniden yerele döndüğü ve uluslararası terör fikrinin öldüğünü savundu. Hassan’ın Newlines’ta yayınlanan makalesinin geniş özeti şöyle:

11 Eylül’ün ardından Afganistan ve Irak’ı işgal eden Amerika yıllar süren mücadelesi sonucu cihatçı grupları dağıtamadı ya da yok edemedi ancak onların düşünme şeklini kökten değiştirdi.

Cihatçı düşüncedeki değişimin çoğu ABD tarafından başlatılan askeri kampanyalar sonucu gerçekleşti. Amerikan kampanyaları, cihatçıları bugün daha çok yerel çatışmalara ve kendi ulusal sınırları içindeki meselelere odaklanmaya zorladı.

Bazılarının ABD’ni kararını anlama ve yorumlama biçiminin aksine olarak, aşırılık yanlılarının Taliban’ın başarısından çıkardığı bir ders var. Bu ders, sadece cihadın işe yaradığı inancı değil, aynı zamanda diplomasi ve angajmanın, Batı’ya kendi bölgelerinden kaynaklanan dış tehditler konusunda güvence vermeyi de içeren bir sürecin gerekli olduğudur.

Geçen ay analistler, Taliban’ın ABD’ye nasıl yardım ettiğini ilgiyle izleyip yorumladı. Amerikan vatandaşlarının ve Afgan müttefiklerinin tahliyesi sırasında Kabil Havalimanı’nı ABD güçleri korurken Taliban resmen kapıyı tuttu. Tuhaf ve paradoksal görünen şey aslında son 20 yılda şekillenen cihatçılığın önceliklerini nasıl yeniden değerlendirdiğini inceleyen herkes için tamamen öngörülebilirdi.

Şimdi soru şu: ABD bu dönüşümü tam anlamıyla takdir edebilip kavrayacak mı?  “Sonsuza kadar sürecek savaşları” sona erdirme konusundaki söylemlere rağmen, Biden yönetimi hala temel bir terörle mücadele doktrinine sahip çıkıyor. Teröre karşı küresel savaş, belirli hedeflerde “ufuk ötesi” misyonlarla gizlice devam ediyor.

Şimdi, 11 Eylül saldırısından sonraki günlerde benimsenen düşmanın kim ve ne olduğuna dair aynı fikre dayanan görünmez savaşlar çağına giriyoruz. Bu görüşe göre, cihatçılık hem statik hem de ulus ötesidir. Cihatçıları gökdelenleri havaya uçurmaktan ve Batı şehirlerinde bombalar patlatmaktan alıkoyan şey, bunu yapma kapasitesinin olmamasıdır.

Oysa cihatçı mücadelenin uluslararası olmaktan çıkıp yerelleştirilmesi artık kalıcı. Sünni militanlıkların bir sonraki aşamasını anlamanın ve değerlendirmenin en iyi yolu, onları El Kaide ve İslam Devleti’nden önce gelen yerel isyanlar aracılığıyla görebilmekten geçiyor.

İlk olarak El Kaide ve daha yakın zamanda İslam Devleti tarafından somutlaştırıldığı şekliyle “uzak düşman” olan Batı’yı hedef alan ulus ötesi cihat ideolojisi, kökleri yerel şikâyetlere ve çatışmalara dayanan İslamcı militanlığı için bir sapma olmuştur. El Kaide ve İslam Devleti ile bağlantılı grupların izi, bu örgütlerden onlarca yıl önce gelen yerli isyanlara götürülebilir. Bu gruplar artık kendi yerlerini daha da sağlamlaştırmak için eski kökleriyle yeniden bağlantı kuruyorlar.

Örneğin Suriye’de, Heyet Tahrir el-Şam ve Ahrar el-Şam, Afganistan’daki cihat gazileri tarafından yaratılmış olsalar bile, 1970’lerde ve 1980’lerde orta ve kuzey Suriye’de başlayan İslamcı isyanın ikinci bir tekrarı olarak kabul edilebilir. Bu bağlantı hem ideolojik hem de organik.

Bu Suriyeli gruplara esas olarak, ademi merkeziyetçiliği, pragmatizmi ve yerel topluluklarla örgütsel katılık ve öncü fikirlerin üzerinde derin bağları vurgulayan ve sonrasında “üçüncü nesil” bir cihatçılığın zeminini hazırlayan Ebu Musab el-Suri’nin İslamcı ve cihatçı fikirleri rehberlik etti.

Bu Suriyeli grupların fikri yapısı, 1980’lerde ülkeden çıkıp Afganistan, Çeçenistan ve Irak’taki savaş alanlarına girenler arasında bile ülkedeki hatıralar ve olaylar tarafından şekillendirildi.

Aynı tespit, kökleri Musul’un kuzeyindeki ve Kürdistan’daki eski aşırılıkçı hareketlere ve 1980’lerde ve 1990’larda Saddam rejimi tarafından desteklenen belirli bir mezhepçilik türüne dayanan Irak İslam Devleti için de geçerli.

Taliban’ın da 1990’larda olduğundan daha az dogmatik bir tutum almak için 1980’lerde Sovyet karşıtı cihatta ve ondan önce Afgan Peştun İslamcılığında hareketlerinin enkarnasyonlarına ilham kaynağı olarak baktığı söyleniyor. Afgan gazeteci Ahmed-Waleed Kakar’ın geçen hafta Newlines’da belirttiği gibi: “Sovyet cihadı sırasında ılımlı kabul edilenler, yerel bağlam ve normlara uyum sağlamaya hevesli gelenekçiler ve monarşistlerden oluşuyordu.” Kakar, Taliban’ın bu gelenekçiler arasında olduğunu da sözlerine ekledi.

Taliban muhtemelen önemli bir şekilde değişmeyecek, ancak geriye bakarak kendisini yeniden biçimleme fikri, günümüz militan gruplar hakkında daha önemli noktayı açıklıyor. Bu arayışın benzerleri Libya, Tunus, Cezayir, Mısır ve Yemen’de bulunabilir.

Bu görüşler, El Kaide’den önce ve El Kaide altında alt akıntılar olarak mevcuttu. Yerele önem verme fikrinde haklı çıkmaları, son 20 yılın büyük bölümünde sahneye hâkim olan öncü ideolojilerden daha temelli olarak etkili olabilecekleri anlamına geliyor, çünkü yerelde bir temele sahipler. Eski köklere dönüş süreci 2011’deki Arap ayaklanmalarından önce başladı, ancak bu tür değişikliklerin ulus ötesi cihatçılık pahasına konsolide edilmesi zaman aldı.

Ani çatışmalara giren militanların ortama alışmaları ve kendilerine verilen bölgede bir temel oluşturmaları için zamana ihtiyaçları vardı. Bu arada El Kaide ve İslam Devleti, militanlar için hazır ve işlevsel bir çerçeve sağladı. Bölgedeki çatışmaların çoğu yerel halkı hazırlıksız yakaladı ve onları zaten bu tür silahlı çatışmalar için kilitlenmiş ve yüklü ideolojileri benimsemeye itti.

Suriye’den bir cihatçılık uzmanı olan Ahmed Abazeid, Suriye militan grupların El Kaide ve İslam Devleti gibi kıdemli cihatçı gruplara göre zayıflamasını, özellikle Suriye bağlamında temellenen bir cihatçı veya militan ideolojinin olmamasına bağladı.

Suriye 40 yıldır çatışma yaşamamıştı. Suriyeli cihatçı veya militan bir ideolojinin Diasporada, yani Afganistan ve Irak’ta geliştirilmesi gerekiyordu. Bu gaziler, yabancıların önderlik ettiği cihatçı birliklerin bir parçası olarak Suriye’ye geri döndüler. Bu grupların bazılarının, Afganistan ve Suriye’den gelen savaşçıların prangalarından kurtulmaları ve önceliklerini yerel gelişmelere vermeleri zaman aldı.

Ürdünlü cihatçı Ebu Musab el-Zarkavi 2002’de ABD’ye karşı savaşa hazırlanmak için Irak’a geldiğinde, Afganistan’da geçirdiği yıllar boyunca kazandığı ve yerel grupların sahip olmadığı cihatçı uzmanlığı ve deneyimi de beraberinde getirdi. Yabancı cihatçılar, yerel dalgalara binmelerini ve erkeklerin lideri olmalarını sağlayan bu tür birçok avantaja sahipti. Bununla birlikte, hiçbir cihatçı ideoloji, özü olarak hizmet eden yerel bir destek tabanı olmadan başarılı olamaz ve sonunda ideoloji ve yön açısından grubu devralan ve “yeniden Iraklılaştıran” bu çekirdek oldu.

Yerel cihada geçiş daha önce konsolide edilmedi çünkü cihatçı bölünmelerin kristalleşmesi zaman aldı. El Kaide ile İslam Devleti arasındaki farkları ele alalım. Irak’taki savaşın ilk günlerinden bu yana ikisi arasında o zamanlar El Kaide’nin lider yardımcısı olan Zawahiri’nin 2005’te Zerkavi’ye gönderdiği ve onu kısır ve mezhepçiliği konusunda uyaran ünlü mektupta örneklendiği gibi, stratejik ve taktik anlaşmazlıkları vardı.

Zerkavi öldükten sonra Iraklı grup, Usame bin Ladin’e bağlılık yeminini sona erdirdi ve Irak İslam Devleti’ni kurdu ve Irak liderini kimseye haber vermeden “müminlerin lideri” ilan etti. Bununla birlikte, bu tür anlaşmazlıklara rağmen, iki taraf medeni bir söylemi sürdürdü ve Irak kolu, El Kaide liderlerine büyükleri olarak saygı duymaya ve onlardan bahsetmeye devam etti.

Bu dinamik, sessiz anlaşmazlıkların cihatçı sahneyi kutuplaştıran ve çeşitli cihatçılık ve militanlık kolları arasındaki mevcut farklılıkları sertleştiren yüksek sesli ayrılıklara dönüştüğü 2013’ten sonra büyük ölçüde değişti. Bu, onlarca yıldır var olan farklılıklara rağmen cihadın ilk kez keskin bir şekilde parçalanmasına neden oldu.

2011’de Bin Ladin’in öldürülmesi ve halk ayaklanmalarının ardından El Kaide’nin yeniden canlanması gibi görünen şey, tartışmasız bir yanılsamaydı: El Kaide’nin ölümüne neden olanlar aslında onun hala güçlü görünmesini sağlayan gruplardı.

Dışarıdan bakınca El-Kaide hala güçlüydü çünkü cihatçılar öyleymiş gibi davranıyordu ve gözlemciler bölgedeki çeşitli grupların hala ona boyun eğdiğini varsayıyordu. Tozun yatıştığı ve yeni gerçeklerin ortaya çıktığında bu dinamiğin belirginleşmesi birkaç yıl alacaktı. El-Zevahiri altındaki El Kaide kendi gruplarını koruyamadı, Irak ve Suriye’deki kilit yapılarını kalıcı olarak kaybetti. Yemen ve Afrika gibi diğer El Kaide yapılanmaları, topraklarının Batı’ya karşı saldırılar için kullanılmasına izin vermeyeceklerini alenen taahhüt ettiler. Bu tür taahhütler, El Kaide onay damgasına sahip olsalar bile, yerel zorunluluklar tarafından dikte edildi.

Bugün çok az kişi El Kaide’nin ölüm döşeğinde olduğu fikrinden şüphe ediyor. Grup, büyük ölçüde sözde Hattin Komitesi aracılığıyla faaliyet gösteriyor ve bu komite, özellikle Suriye gibi yerlerde cihatçılar arasında ihtilaf çözümü ve arabuluculukla ilgilenmek üzere Zevahiri’nin kronik yokluğunda görevlendirilen yardımcılarını içeriyor. Bu yardımcılar İran’da yerleşik oldukları için birçok cihatçı tarafından şüpheyle karşılanıyor.

Örgütün bugün yaşadığı sorun, El Kaide’nin El Zevahiri’den daha karizmatik veya işlevsel bir lider çıkarabileceği meselesi değil. Bunun yerine, fikrin kendisi artık aşırılıkçı çevrelerde bir zamanlar sahip olduğu güce sahip değil. Geçmişten farklı olarak, cihatçı liderlik tartışmalı, hareketin kendisi parçalanmış ve bir zamanlar Bin Ladin’in sembolik liderliği altında taraftar çeken öncü fikirler artık yankılanmıyor.

Ancak bu, El Kaide’nin sonu anlamına gelmiyor. Yerel yönetişimdeki cihatçı deney başarısız olursa, “uzak düşmana” saldırma argümanının bazıları arasında yenilenen destek kazandığını hayal edebiliriz. Bu senaryo, terörle mücadele adı altında bölgedeki kırsal alanlarda sivillerin üzerine insansız hava araçları ve bombalar düşmeye devam ederse de gerçekleşebilir. Ve hiçbir örgüt veya hareket yekpare değildir: Cihatçılardan ilham alan bazı kişilerin Batı’ya karşı saldırılar düzenlemeye devam edecekleri tamamen akla yatkındır. Ancak daha geniş bir görev alanı olarak, bugün cihatçıların El Kaide’nin 2001’deki kadar hırslı ve cüretkâr olmaları pek olası değil. Ve bu, çeşitli nedenlerle, öngörülebilir gelecekte büyük olasılıkla bir kural olacak.

Birincisi, El Kaide bugün cihatçılar arasında çok az saygı görüyor. El-Zevahiri, cihatçılar arasında dar bir hayran kitlesine sahip ve bunun nedeni çoğunlukla bin Ladin’in yoldaşı ve halefi olması. El Kaide, Sünni cihatçı harekete liderlik etmek için bin Ladin ve tanrısız Sovyetlere karşı mücadeleden zaferle çıkan diğerleri üzerinden kendisine bir sembolizm sağlayan ulus ötesi Sünni cihatçılığın erken benimseyenlerinden biri olma avantajına sahipti. Bu liderlik rolü 2011’den sonra, bin Ladin’in ölümü, Arap ayaklanmalarının patlaması ve müteakip cihatçı iç çatışmalarla sona erdi.

İkincisi, cihatçılar, saflarına katılanlara yerele odaklanmaları gerektiğini öğrettiler. Öncülerin ve küreselcilerin eski “elitist cihadını” reddediyorlar ve yerel ihtiyaçlara hitap eden “halkın cihadını” savunuyorlar. Bin Ladin’in eski tarzının farklı bir döneme ait olduğunu söylüyorlar.

Üçüncüsü, Sunni cihatçılar benzer bir küresel-yerel evrimden geçen Şii meslektaşlarından da ilham alıyorlar. Şiiler Batı’yı hedef almadılar veya küresel bir hilafet arayışında olmadılar, ancak İran’ın yardımıyla birkaç Arap ülkesini kontrol etmeyi başardılar. Bölgenin İslamcı ortamında Şii gruplar, özellikle İran-Irak savaşından sonra 1980’lerde ulus ötesi terörizm ve intihar saldırılarına öncülük etmişlerdi. Sünniler Afganistan’da Sovyetlere karşı savaşıyor olsalar da, bundan ancak 10 yıl sonra, Filistin İslami Cihad aracılığıyla öğrenilen intihar bombacılığını ve ulus ötesi terörizmi benimseyeceklerdi.

Yine de en önemlisi, cihatçılık içindeki değişikliklerin sadece yerelleştirilmiş yaklaşımın faydalı olduğu için değil, aynı zamanda alternatifin çok büyük maliyetler taşıdığı için gerçekleşmesidir. Cihatçılar, son 20 yılda ılımlı ve caydırıcı bir etkisi olan iki ders çıkardılar. Birincisi, yerel mücadele önceliklidir ve yerele odaklanarak daha fazlasının başarılabilir.

ABD önderliğindeki teröre karşı savaşı cihatçılara görüşlerini ılımlılaştırmayı, hırslarını sınırlamayı ve görüşlerini ülkeye özgü bağlamlarda temellendirmeyi öğretti. Artık fildişi kulelerden vaaz veren öncüler olarak değil, topluluklar içinde faaliyet gösteren ve yerleşen isyancılar olarak savaşmak zorundalar. Diğer ders ise ABD ile uğraşmamak. Eğer yardım edebilirsen; Irak ve Afganistan örneğinde olduğu gibi cihatçılar üzerinden işgalci ABD ile savaşmaktı. El Kaide ve İslam Devleti savaşı Batı’ya taşırken, Taliban savaşını Afganistan ile sınırladı. Taliban başarılı, diğer ikisi ise başarısız oldu.

Bu cihatçı dönüşüm, ABD’nin benzer şekilde, önceliklerini dış politikada terörle mücadele ve maksimalist konumlardan uzaklaştırarak, iç tehditlere veya büyük güç rekabetine odaklanmak için değiştirdiği bir zamana denk geldi. Amerikan öncelikleri ve cihatçı bakış açısındaki bu iki yönlü değişiklik, iki tarafın birbirini seveceği anlamında gelmiyor her ikisinin de önceliklerini değiştirdiği ve çatışmaya ayıracak daha az zamanları olduğu anlamına geliyor.

Amerikan Birleşik Devletleri, Afganistan’da Taliban’a yaptığı gibi, muhtemelen belirli bölgeleri kontrol eden cihatçıların gerçekliğiyle yaşamayı öğrenecek. Washington, bir politika refleksi olarak cihatçılara karşı kampanya başlatmaya artık daha az istekli görünüyor. Son 20 yılda cihatçıların Afganistan, Suriye, Irak, Yemen, Mali, Somali ve Libya gibi belirli bölgelerde toplanma ve faaliyet gösterme yeteneklerini engellemek için müdahalede bulundu. Bu vakaların çoğunda, ABD’nin sadece cihatçı oldukları için radikal güçlerin bölgeleri kontrol etmesini engellemekten başka özel bir stratejisi olmadı.

Bu politika, ABD Taliban’a yaklaştığında biraz değişti. Washington20 yıllık düşmanlarıyla anlaşarak, müzakere ederek ve bir anlaşma yaparak düşünülemez olanı yaptı. Bu yaklaşım üç yönetim altında sürdü, doğrudan müzakereler nihayetinde Cumhuriyetçi bir yönetim altında başladı ve Demokratik bir yönetim altında uygulandı.

Ancak cihatçılığın devam etmesini ABD için bir yenilgi olarak görmek çok basit.

Cihatçılık içindeki davranış değişiklikleri, küresel cihatçılığa karşı ABD önderliğindeki kampanyaların bir ürünüdür. Amerikalılar cihatçılığı mağlup etmemiş veya ortadan kaldırmamış olabilir, ancak onun uluslararası terörizme bağlı bir öncü hareket olmaktan çıkıp, hem yerel hem de uluslararası zorunluluklara cevap veren yerel aktörlere dönüşmesine yardımcı oldu.

Ve bu, neden olduğu tüm yıkım ve sefaletin yanı sıra cihatçılığı dönüştüren teröre karşı savaşın habersiz başarısıdır. Birleşik Devletler, ulus inşası, insan hakları ve kadınların kurtuluşu hakkındaki söylemlere rağmen, temel hedefine cihatçılığı Batılılar için değil, yalnızca yerel nüfus için bir tehdit haline getirerek başardı. Bu anlamda, uğruna savaşıldığı yüce fikirler hariç

Teröre karşı küresel savaş aslında kazanıldı.